Wrzesień 1939

Witaj.
Niniejszy artykuł stanowi pierwszy z serii tekstów przedstawiających system Wrzesień 1939. W cyklu artykułów chcemy przybliżyć kolekcjonerom reguły gry oraz sposób wystawienia armii polskiej i niemieckiej zanim wydany zostanie podręcznik. Dzisiaj przedstawimy organizację wystawianych na pole bitwy (stół) sił obu stron.

W grze przyjęto, że siły wstawiane przez gracza odpowiadają wzmocnionej kompanii. Typowa kompania składa się z 3 plutonów i dowództwa kompanii oraz możliwych plutonów wsparcia z kolejnych szczebli dowodzenia.
Pluton jest podstawowym elementem z którego składają się sił gracza i który otrzymuje rozkazy na polu bitwy.
Skład plutonu w grze Wrzesień 1939 zależy od jednostki. Jednak najczęściej składa się z 3 drużyn. Drużyna to najmniejszy element jaki przemieszczany jest po polu bitwy np. podstawka z żołnierzami, czołg lub działo.

Wstęp i Organizacja Zgrupowania-1

Przy montowaniu drużyn piechoty i artylerii istotne jest aby była możliwość wyjęcią figurek żołnierzy z podstawki, gdyż w ten sposób zaznaczane są poniesione przez daną drużynę straty. W chwili kiedy w wyniku zadanych obrażeń mielibyśmy zdjąć ostatnią figurkę z podstawki, drużyna jest usuwana z pola bitwy jako zniszczona. Jeżeli jednak zdecydujemy się przykleić figurki do podstawki wymagane będzie przygotowanie kości K6 do zaznaczania poniesionych strat. Zaznaczamy jednak, że usuwanie figurek jest rozwiązaniem lepiej sprawdzającym się w trakcie gry.
Wymiary podstawek stosowanych w grze to:
– 5 na 4 cm dla drużyn których wytrzymałość wynosi 2-3(na podstawce jest 2 do 3 żołnierzy )
– 7 na 5 cm dla drużyn których wytrzymałość wynosi 4 i więcej (na podstawce jest 4 i więcej żołnierzy)
– 5 na 7 cm dla drużyn artylerii których wytrzymałość wynosi 3 do 4 (na podstawce jest działo i 3-4 żołnierzy)
W grze może się zdażyć, że wymagane będzie użycie większej podstawki np. FlaK 36 kal.8,8 cm wymagać będzie podstawki o wymiarach co najmniej 7 na 7 cm.
Wszystkie pojazdy wystawiane w grze nie wymagają podstawek.

To jakie drużyny należy zestawić aby wystawić pluton do gry zostało opisane na liście armii. Poniżej pokazano przykładowe plutony wystawiane z listy sił polskich i niemieckich.

Wstęp i Organizacja Zgrupowania-2

Pokazany powyżej pluton piechoty polskiej składa się z:
-znacznika dowództwa plutonu – 2 figurki na podstawce 5 na 4 cm,
-3 drużyn piechoty – po 6 figurek na podstawkach 7 na 5 cm,
– wzmocnienia plutonu w postaci sekcji karabinu przeciwpancernego – 2 figurki, w tym jedna z karabinem ppanc na podstawce 5 na 4 cm.

Wstęp i Organizacja Zgrupowania-3

Samochody pancerne i czołgi w trakcie kampanii wrześniowej rzadko operowały samodzielnie, z tego względu przyjęto, że wystawiane są w plutonach liczących 2-3 pojazdy w przypadku samochodów pancernych i od 3 do 5 w przypadku czołgów.

Wstęp i Organizacja Zgrupowania-4

Pokazany pluton armat składa się z:
– 2 działonów – 1 armata na podstawce z 3 osobową obsługą,
– znacznika dowództwa plutonu.
Zaprezentowany powyżej pluton jest większy niż minimalne wystawienie, ponieważ inaczej niż w przypadku pojazdów pluton armat może liczyć minimalne 1 podstawkę.
Ostatnią kwestią o której trzeba wspomnieć przy wystawianiu plutonu jest jego dowódca. W systemie Wrzesień 1939 przyjęto, że dowodzenie plutonem reprezentowane jest na dwa sposoby:
– poprzez znacznik dowódcy plutonu w postaci 2 figurek na podstawce 5 na 4 cm w przypadku plutonów piechoty, ckm, artylerii.
– poprzez wyznaczenie jednego wozu dowodzącego, w przypadku plutonów pojazdów pancernych i zaznaczenie tego odpowiednim żetonem.
Jest to o tyle istotne, że wszystkie elementy plutonu w trakcie gry muszą znajdować się odległości do 30 cm od swojego dowódcy, jeżeli z jakiegoś powodu jakakolwiek drużyna, pojazd danego plutonu znajdzie się w większej odległości, pluton uważany jest za rozproszony i wymagana jest jego reorganizacja.
Należy jednak zaznaczyć, że znaczniki dowództw plutonów nie są drużynami na polu i bitwy nie mogą być w jakikolwiek sposób zniszczone. W przypadku czołgów i samochodów pancernych w chwili zniszczenia pojazdu dowodzącego, dowództwo plutonu przekazywane jest na kolejny, najbliższy pojazd z tego plutonu (może dojść do rozproszenia).
Oznacza to, że nie jest możliwe wyeliminowanie dowództwa na szczeblu plutonu.

Mając podstawę tworzenia plutonów za sobą pora wystawić wojska do bitwy.
Pierwszą rzeczą jaką ustalamy to limit punków siły jednostek biorących udział w starciu. Ustalamy go początkowo na niewielką wartość 120 pkt.
W celu wystawienia plutonu do bitwy należy ponieść jego koszt w punktach siły, podany na liście armii.
Wybrane do bitwy siły przedstawiają się następująco:
Polacy:
Pluton dowództwa kompanii
Jedna podstawka z 3 żołnierzami – 0 punktów siły, kompania musi mieć dowódcę, nie ponosi się kosztu wystawienia.

Wstęp i Organizacja Zgrupowania-5

Pierwszy pluton piechoty w składzie 3 drużyn piechoty z 6 żołnierzami na podstawce po 15 pkt za podstawkę i znacznik dowództwa plutonu – 45 punktów siły.

Wstęp i Organizacja Zgrupowania-6

Drugi pluton piechoty w składzie 3 drużyn piechoty z 6 żołnierzami na podstawce po 15 pkt za podstawkę i znacznik dowództwa plutonu – 45 punktów siły.

Wstęp i Organizacja Zgrupowania-7

Pluton czołgów rozpoznawczych TK-3 w składzie 3 wozów z CKM-em po 10 pkt za sztukę – 30 punktów siły.

Wstęp i Organizacja Zgrupowania-8

Siły polskie w tym starciu wygląć będą następująco:

Wstęp i Organizacja Zgrupowania-9

Niemcy:
Pluton dowództwa kompanii
Jedna podstawka z 3 figurkami – 0 punktów siły.

Wstęp i Organizacja Zgrupowania-10

Pierwszy pluton piechoty w składzie trzech drużyn piechoty z 4 żołnierzami na podstawce po 10 pkt za sztukę, sekcja granatnika 5cm z 2 żołnierzami za 5 pkt i znacznik dowództwa plutonu – 35 punktów siły.

Wstęp i Organizacja Zgrupowania-11

Drugi pluton piechoty w składzie trzech drużyn piechoty z 4 żołnierzami na podstawce po 10 pkt za sztukę, sekcja granatnika 5cm z 2 żołnierzami za 5 pkt i znacznik dowództwa plutonu – 35 punktów siły.

Wstęp i Organizacja Zgrupowania-12

Pluton moździeży w składzie dwóch sekcji moździeża z 3 żołnierzami na podstawce po 15 pkt za sztukę i znacznik dowództwa plutonu – 30 punktów siły.

Wstęp i Organizacja Zgrupowania-13

Pluton samochodów pancernych Kfz.13, dwa samochody po 10 pkt za sztukę – 20 punktów siły.

Wstęp i Organizacja Zgrupowania-14

Siły niemieckie w tym starciu wygląć będą następująco:

Wstęp i Organizacja Zgrupowania-15

W następnym odcinku zaprezentujemy porządek tury oraz podstawy wydawania rozkazów w trakcie gry.
Do zobaczenia